آکادمی تخصصی عاطفه کبیری،
مدرس بین المللی شینیون حرفه ای

دوره ی صفرتاصد پلاتینیوم

مشخصات دوره

تعداد قسمت : -

مدرس دوره : عاطفه کبیری

1

معرفی و ابزارها

50:27

2

معرفی محصول و سرمانکن

58:57

3

براشینگ

48:39

4

براشینگ ۲

31:29

5

بافت

01:16:39

6

شینیون جلسه اول (قسمت اول)

01:05:49

7

شینیون جلسه اول (قسمت دوم)

29:15

8

شینیون جلسه دوم (قسمت اول)

55:22

9

شینیون جلسه دوم (قسمت دوم)

27:22

10

شینیون جلسه دوم ( قسمت سوم )

27:22

11

شینیون جلسه سوم ( قسمت اول )

01:13:58

12

شینیون جلسه سوم ( قسمت دوم )

36:29

توضیحات دوره

دوره ی صفرتاصد پلاتینیوم
فرم ارسال نظر